MeetThePro

Eric Onesi

Birthday - Febrero 02, 1988

Nationality - USA

Height - 6 ft, 2 in ; 188 cm

Weight - 194 lbs ; 88 kg

Ranking - 1988

Pro since - 2010

Native Language - English

Other Languages -

Tour - PGA Tour Latin America, Mackenzie Tour - PGA Tour Canada

Pga - https://www.pgatour.com/la/en/news/2018/01/25/player-s-take--eric-onesi.html

No events